Over stroomgebied Drostendiep

Stroomgebied Drostendiep in Zuidoost-Drenthe heeft meerdere functies in de regio. Het is onder andere belangrijk voor de plaatselijke landbouw en de natuur in de omgeving.

Samen stroomt het beter
Een goede waterhuishouding is onmisbaar voor landbouwbedrijven. Doordat het klimaat verandert, kan in korte periode veel neerslag vallen. Dit zorgt voor overlast in de agrarische sector. Een verbeterde waterinrichting in het stroomgebied Drostendiep versterkt de landbouwfunctie in de regio. Waterschap Vechtstromen heeft de taak om een aantal maatregelen te treffen op het gebied van waterkwaliteit (KRW) in het stroomgebied Drostendiep. Dit maakt het, samen met de uitdagingen in de landbouw, noodzakelijk om het waterbeheer hier anders vorm te geven. Vanuit gemeenschappelijk belangen slaan wij als initiatiefgroep ‘Stroomgebied Drostendiep’ de handen ineen met waterschap Vechtstromen. Samen gaan we aan de slag met plannen voor de verbetering van de waterkwaliteit en de landbouwfunctie van het stroomgebied Drostendiep.

Wat gaan we doen?

Om tot een goede herinrichting van het Drostendiep te komen, is een gebiedsproces gestart. Dit betekent dat het waterschap samen met de agrarische grondeigenaren op zoek gaat naar een optimale indeling voor het stroomgebied. Hierbij gaan alle partijen met elkaar om tafel, met als doel: een oplossing waar de natuur, de waterkwaliteit én de landbouwbedrijven mee zijn geholpen. Nadat alle wensen van de grondeigenaren en de nodige maatregelen in kaart zijn gebracht, worden deze verwerkt in een schetsontwerp voor de herinrichting van het stroomgebied. 

Kaarten stroomgebied Drostendiep

Oosterhesselen

Broeklanden-Oosterhesselerlanden

Noord Slenerveld

Laak Noord Huismaten

Zuidkant Hoogeveense Vaart

Het gebiedsproces

In de eerste fase onderzoeken we samen met grondeigenaren in de omgeving de kansen en knelpunten in verschillende deelgebieden. In het najaar van 2016 zijn startbijeenkomsten georganiseerd voor de gebieden rondom Oosterhesselen en Broeklanden-Oosterhesselerlanden. Begin 2017 zijn de wensen verder in kaart gebracht en worden volgende concrete stappen gezet tot uitvoering. Vlak na de zomer van 2017 zijn de gebieden Laak Noord en Noord-Slenerveld van start gegaan. Begin 2018 wordt er een startbijeenkomst georganiseerd in het zuidelijk deel van het gebied, ten zuiden van de Hoogeveense vaart.

Initiatiefgroep

De initiatiefgroep ‘Stroomgebied Drostendiep’ bestaat uit agrarische ondernemers uit Zuidoost Drenthe. De groep is opgericht om alle grondeigenaren in het gebied te vertegenwoordigen als het gaat om waterinrichting. Gedurende het proces betrekken wij zoveel mogelijk de grondeigenaren binnen het projectgebied. Op deze manier kunnen we de algemene belangen het beste behartigen. De initiatiefgroep bestaat uit:

 • Geert Smits  – Voorzitter
 • Robert Pierik 
 • Annemieke Vos – Secretariaat
 • Rikus Kuipers 
 • Ben Rood 
 • Jan Boesjes 
 • Tjeerd Dijkstra - Waterschap Vechtstromen
 • Gert Meijering - Waterschap Vechtstromen
 • Rudi Freriks -  Kavelruilcoördinator
 • Gerrit Tuten -  Kavelruilcoördinator
 • Henriët Kramer - AB lid Waterschap Vechtstromen
 • Wilbert Siebring -  Agendalid  AB lid Waterschap Vechtstromen                

De Landbouwwerkgroep bestaat uit:

 • Robert Pierik 
 • Rikus Kuipers 
 • Bert Koops 
 • Sander Habing 
 • Jeroen ten Berge 
 • Willem Booij
 • Bert Dijkstra (Landschapsbeheer Drenthe)
 • Eddy Heeling 

Kansen voor agrarische grondeigenaren

Als initiatiefgroep stroomgebied Drostendiep zien wij mogelijkheden om vanuit de landbouw actief mee te doen met de waterinrichting. Hiermee zorgen we er onder andere voor dat het belang van de agrarische sector wordt meegenomen in de plannen. Bovendien zien wij kansen: landbouwondernemers kunnen zelf watermaatregelen nemen op hun eigen grond . De komende jaren is namelijk extra subsidie beschikbaar vanuit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (DAW: Deltaplan Agrarisch Water). Voorbeelden van mogelijke watermaatregelen zijn:

 • De aanleg van drainage
 • Verbetering van de bodemstructuur op eigen land 
 • De aanpak van erfafspoeling

Nieuws

Agenda